Zeewind is een koele lokale wind aan de kust die kan opsteken op warme dagen. Het ontstaat wanneer er een sterk temperatuurverschil is tussen land en zee. Zeewind moet niet worden verward met ‘wind van zee’ door grootschalige gebeurtenissen.

Er zijn twee typen langs de Hollandse kust: het zuidwesttype en het noordwesttype.

Bij noordwesttype draait de wind langzaam van Noordoost naar Noordwest en het Zuidwesttype gaat de zeewind met een inval gepaard. Er is dan sprake van een zeewindfront. Hieronder spreken we verder over dit type. Aan de kust van Noord-Nederland gelden andere regels.

Waarnemen zeewind

Het verschijnsel is merkbaar aan een verandering van de windrichting. Soms neemt ook de windsnelheid toe of is er cumulusbewolking aanwezig. Daarnaast daalt de temperatuur. Het interessante zijn de verschillen op korte afstand.

Zeewind komt rond het middaguur tot 5 kilometer landinwaarts en rond 15.00 uur 20 kilometer landinwaarts. Incidenteel kan het in Nederland 60 kilometer landinwaarts komen. Langs het IJsselmeer en de Waddenzee zijn eigen zeewindcirculaties.

In Noord-Holland en Utrecht kan bij een zuidelijke windrichting het IJsselmeer-zeewindfront in aanraking komen met het Noordzee-zeewindfront.

Periode

Zeewind komt voor tussen maart en augustus. In de loop van de ochtend komt de circulatie op gang en in de middag beweegt het zeewindfront landinwaarts. Op het strand start de zeewindcirculatie rond 10.00 uur. De stijgstroom is dan boven de duinen. Naarmate de circulatie krachtiger wordt, beweegt het zeewindfront zich landinwaarts. Rond 18.00 uur valt circulatie stil. In de nacht kan er een tegenhanger ontstaan: landwind.

Fotografie

Zeewind is niet te fotograferen. Toch is het mogelijk wolkenvorming vast te leggen van het zeewindfront. Onder het zeewindfront willen zich nog wel eens vogels ophouden die achter de insecten aangaan die tot grotere hoogte worden gedreven.