In de tweede week van januari 2016 zijn er meerdere meldingen geweest van trompetgeluid in de lucht (Trumpets in the sky) uit Nederland. Eerder kennen we deze geluiden uit met name Canada.

De meldingen kwamen uit het hele land en via sociale media bereikte het al snel de MSM. Daarop kwamen verklaringen van deskundigen, waarbij het zwakke punt van de journalistiek de keuze van de deskundige is.

Universiteit Utrecht niet correct

Zo meent een deskundige van de Universiteit Utrecht het af te kunnen doen met abnormale hoorbaarheid tijdens een inversielaag, waardoor geluid over grotere afstand hoorbaar is. Maar de man heeft het fout.

Abnormale hoorbaarheid maakt geluid i.p.v. 500 meter, hoorbaar tot op 5 kilometer afstand. Hier in het noordwesten van Houten hoor je dan het kabbelen van het Amsterdam-Rijnkanaal, wat je normaal niet hoort.

Maar dus niet in het hele land. Bovendien kwam de eerste melding voor op zondagavond en toen waren er geen graafmachines aan het schuren ergens, waardoor trompetgeluid was te horen door half Nederland en de rest van de wereld.

Abnormale hoorbaarheid op grote afstand

Abnormale hoorbaarheid op grote afstand (honderden kilometers) is ook in de jaren ’50 en ’60 onderzocht. Minnaert schrijft hierover. Maar dit betrof verplaatsing van geluid overdag. Het geluid was dof en had geen hogere frequentie. Een mooi voorbeeld is het waarnemen van de kanonnen bij Verdun tijdens de Eerste Wereldoorlog door mijn grootvader in Beverwijk. Hij beschreef het als constant gerommel.

Wie weet het dan wel?

In mijn ogen is dat alleen de NASA. Ook al vertrouw ik Amerikanen net zoveel als de gemiddelde autoverkoper, toch lijkt de NASA meer thuis in aardwetenschap dan de Universiteit Utrecht. En wat zegt de NASA over de trompetgeluiden in de lucht? Nou dat staat hier.

Oftewel het is natuurlijk achtergrondgeluid van de Aarde dat om wat voor reden ook hoorbaar wordt. Denk aan langzaam schurende aardlagen langs breuklijnen. Het schurende geluid zou zomaar iets te maken kunnen hebben met aardbevingslichten. Een andere verschijnsel dat we niet begrijpen.