Stofhozen worden in Nederland regelmatig waargenomen. Stofhozen zijn plotselinge wervelingen in de lucht waarbij de slurf zo’n tien tot twintig meter hoog kan worden. Stofhozen moet je niet verwarren met windhozen.

Periode

De beste kans op het waarnemen zijn de maanden april, mei en juni. Vooral in de late ochtend of vroege middag wanneer de temperatuur snel stijgt is, is de kans het grootst. Voorwaarde is wel dat het droog is (relatieve vochtigheid richting de 30% of lager) en dat de zon uitbundig schijnt. Bovendien moet de wind vrijwel afwezig zijn (Hogedrukgebied boven ons). Op de plaatsen die snel opwarmen is de kans op een stofhoos het grootst. Deze kans stopt in de loop van de middag, wanneer de eerste 100 meter voldoende is opgewarmd.

Locatie

Stofhozen hebben een voorkeur voor zandgronden. Deze grond wordt snel heet en dit zorgt vervolgens voor een stijging van de temperatuur. Bovendien is zandgrond minder dicht begroeid en beschikt het over lichte deeltjes die gemakkelijker op te tillen zijn. Waarnemingen komen vaak uit Oost en Noordoost-Nederland. Ook op de geestgronden langs de kust kunnen ze ontstaan. Op kleigrond zijn ze uitzonderlijk.

Stofhozen ontstaan soms in de stad. Op een warm schoolplein kan ineens een stofhoos te voorschijn komen. In het buitenland zie je ze in woestijngebieden en op het strand.

Schade stofhozen

De schade die wordt veroorzaakt is nihil. Soms waait er een parasol om of wordt er hooi verplaatst.

Deze stofhoos is op 15 april 2011 gefilmd in Wageningen.

Fotografie

Stofhozen komen voor als er voldoende licht is. Een korte sluitertijd (sluitertijd 1/1000) kan beweging op de foto voorkomen en de foto nog mooier maken.