Een kring om de zon en andere lichtreflecties in de lucht treden op door breking van het licht in de ijskristallen van Cirrus (windveren) en Cirrostratus (melklucht)-bewolking. Deze wolken zitten doorgaans aan een naderend regengebied vastgeplakt en bereiken ons als eerste. Een kring om de zon betekent daarom veelal de komst van regen.

Een kring om de zon is in Nederland vaak voorkomend. Zelden is deze echter volledig gesloten. Naast een kring om de zon zijn ook bijzonnen veel voorkomend.
Ook een omgedraaide regenboog valt nog wel eens op.

Waarnemen kring om zon

Let op. Gebruik altijd een goede zonnebril en kijk nooit in de zon.

Het meeste wordt de zogenaamde kleine kring om zon waargenomen. Deze heeft een straal van 22 graden.

  • Strek je hand uit
  • Spreid je vingers
  • Houdt je duim op de zon
  • Het uiteinde van je pink is 22 graden.

Wie de kring om de zon ziet, merkt op dat er kleuren zichtbaar zijn. In een melklucht is deze het mooiste zichtbaar.

Bijzonnen
Op de kruising van de kleine kring met de hoogte van de zon, ontstaan bijzonnen. In sommige gevallen kunnen deze fel zijn. Bij een hogere zonnestand staan ze verder van de zon af, dan bij een lagere zonnestand. Ook een bijzon vertoont kleuren.

Circumzenitale boog
Boven op de kleine kring is soms bij lagere zonnestand de circumzenitale boog zichtbaar. Deze lijkt op een omgekeerde regenboog en kan heel fel zijn. Deze boog wordt soms door leken waargenomen en bij het ontbreken van deskundigheid gemakshalve regenboog genoemd.

Naast deze veel voorkomende optische verschijnselen, zijn er talloze vormen van lichtbrekingen die kunnen voorkomen. Deze zijn echter meer voor gevorderden.

Periode

Gedurende het gehele jaar kun je een kring om zon of bijzonnen waarnemen. De kans erop is doorgaans het grootst in de maanden april tot en met juni. De daglengte is dan eenmaal groter. Let op. Niet iedere windveer geeft een optische verschijnsel. Het gaat echt om gestructureerde windveren die samenhangen met een regengebied.

Richting

Een kring om de zon met bijzonnen zijn zichtbaar in de richting van de zon. De circumzenitale boog is vooral zichtbaar bij lagere zonnestand. Daarom is deze voornamelijk zichtbaar in westelijke richting

Fotografie

Voor het fotograferen van optische verschijnselen moet je altijd de zon afdekken. De sluitertijd moet kort zijn. Een statief is gemakkelijk.