Bolbliksem is een mysterieus verschijnsel waar tot in de jaren ’80 nog lacherig door ‘deskundigen’ over werd gedaan. Tegenwoordig worden in laboratoria bolbliksems nagemaakt.

Een bolbliksem is een bol fel licht dat vaak gerelateerd is aan een blikseminslag in de buurt. Maar dit is niet perse noodzakelijk. Het verschijnsel manifesteert zich buiten en binnen. Er is een grote verscheidenheid in voorkomen van dit verschijnsel.

Periode

Bolbliksems zie je per toeval. Ervaren waarnemers die constant naar het onweer turen zien zelden een bolbliksem. De meest logische tijd is het zomerse onweerseizoen. Denk aan de maanden mei tot en met augustus.

Locatie

Bolbliksems komen overal in Nederland voor. Een bekend verschijnsel zijn de vuurbollen die bij een inslag op een hoge zendmast zoals de Gerbrandytoren, via de tuidraden omlaag rollen. Daarnaast zijn er waarnemingen bekend van het open land, waarbij ze of stil hangen of zich ontzettend snel kunnen verplaatsen. Ook zijn er bolbliksems bekend die zich in huis manifesteren. De diversiteit van waarnemingen maakt duidelijk dat we hier met een verschijnsel te maken hebben die we kunnen indelen in de grenswetenschap. Pas wanneer we het verschijnsel goed begrijpen, kunnen we kijken of alle waarnemingen passen onder deze categorie of dat er nog meer verschijnselen zijn die hier op lijken.

Schade bolbliksem

Een bolbliksem kan brandwonden of brandsporen veroorzaken. Het verschijnsel is daarom niet aan te raken.

Fotografie

Bolbliksems zijn nauwelijks te fotograferen. Meestal is de waarnemer flabbergasted en aan de grond genageld. Toch is het mensen gelukt filmbeelden te maken.

Bewoner ziet zeven keer een bolbliksem in zijn huis