Rond krachtige aardbevingen worden er regelmatig melding gemaakt van aardbevingslichten. Dankzij de huidige technologie (smartphone en internet) komen er steeds vaker en sneller waarnemingen over binnen.

Het belangrijkste daardoor is dat de aardbevingslichten door de huidige technologie uit de wereld van mythes en sprookjes is gehaald. Diverse personen rapporteren het of maken er beelden van. Uit de berichten blijken er twee soorten aardbevingslichten te zijn:

De halo
Vanuit China worden regenboogachtige verschijnselen gemeld. Deze worden ongeveer een half uur voor een krachtige aardbeving gezien. De beelden die op YouTube worden getoond zijn geen bekende optische verschijnselen. Met jarenlange ervaring op het gebied van optische verschijnselen in Nederland kan ik dit niet verklaren. Wel lijkt er breking te zijn van het licht in waterdruppels. Er is dus sprake van het opstijgen van waterdamp.

Het oplichten van de hemel
Bij nachtelijke aardbevingen worden er soms boven het epicentrum nachtelijke oplichtingen van de hemel waargenomen. Alsof er weerlicht is van 2 seconden lang. Dit is waargenomen in Nieuw Zeeland (2016), maar ook bij de Kos aardbeving (2017).

Oplichtingen tijdens aardbevingen zijn bijzonder. Dit heeft niets met onweer of optische verschijnselen te maken. Wat weten we?

  • Uit onderzoek in Canada weten we dat het vooral gaat om bevingen langs diepe breuklijnen in de aarde. En dan niet om de hoofdbreuk, maar om afsplitsingen daarvan.
  • Friedemann Freund (NASA) ontdekte in 2014 at het verschijnsel vooral voorkwam bij aardbevingen die plaatsvonden op breuklijnen rondom aardplaten. En dan alleen wanneer de platen zich van elkaar af bewogen.

Conclusie:

In Nederland hoeven niet te rekenen op aardbevingslichten. Flinke aardbevingen zijn al zeldzaam (de laatste was in de Romeinse tijd), laat staan lichtverschijnselen tijdens aardbevingen. Maar in aardbevingsgebieden kan dit dus wel voorkomen. De wetenschap zal in de toekomst uitleggen wat er aan de hand is.