In Nederland komen meer tektonische aardbevingen voor dan je zou verwachten. Vooral in het zuiden van het land komt het regelmatig tot een aardbeving. En ze komen altijd onverwacht.

Aardbevingen die delen van Nederland laten schudden vinden doorgaans hun bron in Engeland, België, Zuidoost Nederland of Duitsland. Met name het gebied ten oosten van Aken is een seismisch actief gebied. Zelfs voor Duitse begrippen is het een actief gebied.

De meeste aardbevingen hebben we niet eens in de gaten. Het is meer het nieuws in de gaten houden of er een aardbeving is geweest, dan dat je daadwerkelijk ermee wordt geconfronteerd. En is er dan een aardbeving, dan is er een flinke kans dat je hem hebt gemist, omdat je sliep of in een drukke omgeving was. Zelfs het nieuws mist aardbevingen.

Historische aardbevingen

In het verleden heeft Nederland met diverse aardbevingen te maken gehad die indruk maakten op de bevolking. In 1692 vond bij Verviers een aardbeving plaats. Deze schok liet Amsterdam trillen, waarbij zelfs klokken geluid maakten. In 1756 was er een krachtige aardbeving in Düren (Duitsland). Deze werd in Nederland flink gevoeld. Tussen 1755 en 1762 werden er veel aardbevingen in ons land gevoeld en met name in Limburg kwam er geen eind aan. Voornamelijk ging het hier om bevingen die hun epicentra ten oosten van Aken hadden.

Tussen 1926 en 1938 waren er ook veel aardbevingen. Daarvoor was het 80 jaar rustig geweest. De epicentra lagen in Engeland, België, Duitsland en Nederland. De aardbeving van 1932 in Schijndel (voorheen Uden) zorgde voor meerdere naschokken en maakte Nederland bewust. De Tweede Wereldoorlog heeft deze bevingsperiode uit ons collectief geheugen gegrift. Pas in 1992 wist Nederland dat we weer meededen op seismologisch gebied.

Bij de aardbeving in 2011 ten zuidoosten van Nijmegen werd via internet de intensiteit bepaald. Daarbij werd ontdekt dat er gebieden waren waar de aardbeving beter was gevoeld dan elders. De ondergrond is hier de oorzaak van. Eigenlijk was dit ook al bekend van historische aardbevingen, maar nu kon dit tot op gemeentelijk niveau worden vastgelegd. Het blijkt dat Midden Nederland beter in staat is bevingen van elders waar te nemen dan bv De Kempen.

Aardbeving voelen

Zwakke aardbevingen worden niet gevoeld. Maar je kunt ze wel voelen als je er aandacht voor hebt. Zo voelde een seismoloog van het KNMI een trilling in zijn huis in Bilthoven. Toen hij later op de seismograaf in De Bilt keek, zag hij daadwerkelijk een uitslag van de meters.

Zelf bevond ik me ergens in 2012 in de duinen in Castricum. Het gebied heeft soms te maken met gasbevingen. De ondergrond van de duinen bestaat uit zandgrond. Beslist niet zo gevoelig dus als trillingsgevoelige veengrond. Zittend op de grond voelde ik duidelijk de grond enkele seconden trillen. Geen KNMI-registratie die het verder heeft geregistreerd. Daar was de trilling te ver weg voor.

Tegenwoordig is de apparatuur al zodanig gevoelig dat de Engelse seismologische dienst zelfs negatieve waarden op de schaal van Richter registreert.

Aardbevingen in de buurt

Vrij snel na een aardbeving in de buurt kun je via diverse landen kijken of er daadwerkelijk iets is geweest. Soms zie je dat het ene land wel een aardbeving vermeld en het andere land niet.