Kerkleeuw

Balthasar de Leeuw was halverwege de 18e eeuw ambachtsheer van Schalkwijk. Hij kwam in het bezit hiervan via zijn vader en grootvader. Dat waren rijke handelaren uit Utrecht die hadden geprofiteerd van de welvaart uit het VOC-tijdperk.

Balthasar was niet onbescheiden. Tijdens zijn leven liet hij de haan op de kerkspits vervangen door een leeuw. Na zijn overlijden verscheen er een enorm praalgraf in de kerk, pal onder de toren. Eeuwen later zien we dus nog dat hij een aantal jaren iets te vertellen heeft gehad in Schalkwijk.