Een bijzondere plaats in Nederland is de Balg, aan de oostpunt van Schiermonnikoog. Hier vindt het spel van zand, wind en water volop plaats. Het kale landschap wordt opgevrolijkt door zeehonden die hier rust hebben gevonden. Het gebied is te bereiken met de Balg-expres vanuit het dorp Schiermonnikoog.

De stroomgeul aan de oostkant van het eiland is in feite De Balg. Deze geul had in 2007 een diepte van 15 meter en vormt de scheiding met Simonszand. In het dagelijks taalgebruik bedoelt men met De Balg de zandvlakte tussen de geul en de laatste duinen van Schiermonnikoog.

Balg-expres

Deze zandvlakte met een lengte van 4 kilometer lijkt meer op een woestijnlandschap inclusief luchtspiegelingen, dan op een strand. Vroeger lag hier het eiland Bosch, maar de geul tussen Bosch en Schiermonnikoog slibde dicht. Ondertussen is De Balg zelfs al provincie Groningen komen te liggen.

De Balg is het beste bereikbaar met de Balg-expres. Een zware tractor met een aanhanger die maximaal 45 personen kan vervoeren, rijdt met zo’n 32 kilometer per uur tijdens laagwater naar de oostkant van het eiland.

Zeehonden

Wie aankomt bij De Balg ziet op enkele honderden meters afstand Simonszand. Op deze anderhalve kilometer lange zandbank liggen zeehonden te zonnen. Met een kijker zijn de zeehonden goed te zien. Voor schepen is het hier verboden aan te leggen.

In de geul tussen Simonszand en Schiermonnikoog zwemmen ook zeehonden. Sommigen komen tot 15 tot 20 meter dichtbij. De dieren kijken naar de toeristen en duiken na 20 tot 30 seconden weer onder.

Zeehonden bij Schiermonnikoog

Achter Simonszand is Rottumerplaat te zien, herkenbaar aan de duintjes. Met helder zicht is een grijze streep boven de duinen van Rottumerplaat te zien. Dit is de vuurtoren van het Duitse Waddeneiland Borkum. De mobiele telefoons op De Balg schakelen af en toe over op het Duitse telefonienetwerk.

Uitbreiding

De zandplaat breidt zich geleidelijk uit naar het oosten. In het begin van de jaren zeventig stopte de Balg-expres bij de duinen. Sinds een paar jaar stopt de Balg-expres op de huidige positie.

De uitbreiding van Schiermonnikoog is zelf goed te constateren. In mei 2007 werd gestopt door de Balg-expres op 53.31.01 NB en 006.23.29 OL. Wanneer je deze locatie in Google Earth bekijkt, zie je dat er een vaargeul ligt. Kennelijk is de vaargeul in twee jaar tijd alweer een stuk oostelijker komen te liggen.

Luchtspiegelingen op Schiermonnikoog