Het Verdronken Land van Saeftinghe is een indrukwekkend natuurgebied aan de oostkant van Zeeuws-Vlaanderen. Een bezoek is interessant voor een ieder die een wandeling wil maken, waar men nog lang aan terugdenkt.

Het terrein is een vrijplaats voor vogels. De planten die er groeien zijn gewend aan het terugkerend hoogwater. Indrukwekkender zijn de stroomgeulen die het landschap doorsnijden en twee keer per dag vollopen met brak water. Spannend om te weten, want daar waar u loopt staat een paar uur later met springtij het water 4,5 tot 5 meter hoger.

Het water wordt aangevoerd door drie hoofdgeulen en de talloze kleine stroompjes in het natuurgebied. 70 procent van het gebied bestaat uit hoger begroeide delen (schorren), die alleen met springtij voor een deel onderlopen.

De stroom in de geulen is sterk. Duidelijk is te zien hoe het water aan de schorren schuurt. Steile oevers brokkelen af, terwijl de tegenoverliggende oever aangroeit. Het is een landschap dat constant aan verandering onderhevig is.

Bezoek aan Saeftinghe

Het Verdronken Land van Saeftinghe is te bezoeken met een natuurgids. Dit bezoek duurt een aantal uur en vereist enige lenigheid. Zo staat u soms tot aan de enkels in de modder en als u terugkomt is uw broek zeer zeker niet schoon. Voor kleine kinderen en mindervaliden is een begaanbare route gemaakt. Hartpatiënten hebben geen toegang. Laarzen zijn erg handig.

Wie aan de dijk bij het bezoekerscentrum in Emmadorp staat, ziet een uitgebreid landschap van bijna 3500 hectare met op de achtergrond de industrie van Antwerpen. De gids zal u meenemen naar een klein deel van het zuidelijke gebied.

De route voert via een uitloper van de westelijke geul (Speelsmansgat), via een schor naar een van de hoogste delen van het Verdronken Land van Saeftinghe naar een andere uitloper van de geul. Boten die door de Westerschelde naar Antwerpen varen zijn te zien, maar zijn verder weg dan u denkt. Alleen via de bijna drooggevallen geulen is voor een wandelaar snelheid te halen.

Een bezoek aan dit natuurgebied is iets dat indrukwekkend is. Wanneer u van natuur houdt, interesse heeft voor het spel van water en zee en flora en fauna, kunt u een bezoek aan Het Verdronken Land van Saeftinghe niet missen.