De Burgplatz in Luxemburg is officieel het hoogste punt van het land. Het betreft een toren aan een landweg vlakbij de Belgische grens in het uiterste noorden van het land. Volgens een ter plaatse staand bord is de hoogte 558,35 meter.

Daarmee lijkt alles duidelijk. Maar dit is niet waar. Het hoogste punt is de Kneiff. Een heuvel die enkele honderden meters ten zuidoosten van de Burgplatz ligt, maar dan aan een doodlopende weg in een weiland. De Kneiff is 560 meter.

Kennelijk heeft de moderne techniek de Luxemburgers tot dit inzicht gebracht. Het is ook lastig, want het terrein is een licht glooiende hoogvlakte. Echte pieken en dalen zijn er niet.

Het grappige is dat het hoogste punt van Luxemburg al een paar keer is verplaatst. Elke keer kwamen de Luxemburgers tot ander inzicht. Onderstaande video maakt e.e.a. duidelijk.

Toch is het officiële punt dankzij de toren wel het hoogste punt van Luxemburg. De Kneiff is de hoogste natuurlijke heuvel. In feite is de toren op de verkeerde plaats gebouwd.