Het uitzicht vanaf de Boersberg richting de Betuwe

Het mooie van dit gebied is de plotselinge overgang van de Veluwe naar het rivierenlandschap van de Betuwe. Wandelt u zo nog in bossen op 60 meter hoogte, even later bent u in de uiterwaarden van de Nederrijn op 10 meter boven de zeespiegel.

De zuidelijke stuwwal van de Veluwe is ongetwijfeld de mooiste stuwwal van de Veluwe. Dankzij de Nederrijn is deze scherp afgesleten en heeft u een prachtig uitzicht naar het zuiden.

Doorwerth downtown

Doorwerth zelf is niet zo bijzonder. Het is een naoorlogse woonplaats in het bos, waarbij veel flats en appartementen te zien zijn. Opvallend is het grote aantal woningen dat hier te koop staat. Ook constateerde ik ingeslagen glas van een autoruit op straat. Naast deze ‘Bijlmermeer in het bos’ staan er ook vrijstaande huizen. Een echte dorpskern is er niet en alles lijkt zich te concentreren rond de lokale supermarkt. Overigens zijn de mensen hier zeer vriendelijk, want ook binnen de bebouwde kom zelf iedereen elkaar gedag.

Prachtig zijn de vele wandel- en fietsmogelijkheden. Misschien is dit dan ook wel het beste om te doen. Direct dit flatdorp verlaten, naar de prachtige omgeving van de Zuid-Veluwe. Bossen, valleien en heidelandschap wisselen elkaar af.

Kasteel Doorwerth

Beneden in de uiterwaarden ligt Kasteel Doorwerth. Het is een drukke bedoening hier op de zondagen. Het kasteel is een reisdoel voor wandelaars en fietsers. Ook is het een plek waar waterrecreanten naar de Rijn gaan. Maar het is bovenal een mooie omgeving.

Het kasteel is behoorlijk vernield tijdens de oorlogshandelingen in september 1944. Het is bijzonder hoe goed het kasteel na de oorlog is herbouwd. Het lijkt net een echt kasteel uit de late middeleeuwen en de tijd erna. Op de binnenplaats van het kasteel staat een boom van ongeveer 410 jaar oud.

Deze boom is 400 jaar oud

De beschietingen op het kasteel hebben de aanwezigheid van spoken niet verdreven. Engelse televisiemakers constateerden in 2004 één exemplaar en legden die op foto vast. Krantenartikelen spreken al over 3 a 4 exemplaren. Tijdens een bezoek aan het kasteel in mei 2010 was er helaas geen geestverschijning te bekennen.

Vroeger lag op steenworp afstand het gehucht Doorwerth, maar dit gehucht verdween nadat de huizen in september 1944 in puin waren geschoten.

Wie in het bos loopt tussen de Doorwerth en het kasteel, ziet hoe wonderlijk de bomen soms in elkaar zijn gegroeid. Het bos was in gebruik voor de houtwinning en nadat de stammen waren afgezaagd ontstonden er op de stam nieuwe uitlopers. Deze uitlopers werden weer nieuwe bomen en groeiden in elkaar. Het bos herbergt ook een uitzichtpunt op de Boersberg en staat op 40 meter NAP. De uitzichttoren is dus lager dan het dorp, maar doordat de toppen van de bomen laag worden gehouden, valt er voldoende te zien.

Oosterbeek

Een uitstapje naar Oosterbeek is altijd aan te bevelen. Oosterbeek heeft een historie en daardoor sfeer. In het zuiden van Oosterbeek is de Oude Kerk te vinden. Delen van de kerkmuur dateren uit de 10e eeuw en dat is reden om te spreken over een van de oudste kerkjes in Nederland. Op het kerkplein staat een knotlinde van 300 jaar.

Oosterbeek zou Oosterbeek niet zijn, als er geen verwijzingen zijn naar de gebeurtenissen van september 1944. De kerk had het zwaar te verduren tijdens de Slag om Arnhem en dat geldt voor de hele omgeving. Vandaag dat Oosterbeek een grote militaire oorlogsbegraafplaats kent en natuurlijk een Airborne Museum.

Wie genoeg heuvels, bomen en Tweede Wereldoorlog-herinneringen heeft gezien, kan altijd nog de brug over fietsen en een rit maken in de prachtige Betuwe. U bent dan ineens in een compleet ander landschap.

Samengevat

De omgeving van Doorwerth is prachtig en een verblijf van een aantal dagen biedt voldoende wandel- en fietsplezier. Zoek wel een gezellig hotel uit.