Hij was al vroeg een betrokken inwoner, richtte een politieke partij op en werd uiteindelijk acht jaar wethouder en was zelfs tijdelijk locoburgemeester. Daarnaast stond Reni Lubberdink rond de eeuwwisseling aan het roer van de bouw van Houten-Zuid.

Eigenlijk is hij helemaal niet van plan de politiek in te gaan. Maar wanneer Houten een tweede bouwtaak krijgt, maken Reni Lubberdink en enkele vrienden zich zorgen. Een ingezonden brief in 1993 in deze krant zet alles in een stroomversnelling. Binnen de kortste tijd is de actiegroep Houtens Belang opgericht, die niet lang daarna overgaat in een politieke partij.

“We kwamen in 1994 met zes zetels als grootste partij in de gemeenteraad. Maar de zittende politiek had voor de verkiezingen al het college in elkaar gesmeed, waardoor wij geen kans maakten. Toch waren die eerste jaren leerzaam. Als de stemming spannend was dan werden soms raadsleden met koorts naar het gemeentehuis gesleept om een meerderheid te krijgen”, herinnert Lubberdink zich.

In 1998 is Houtens Belang opnieuw de grootste partij. Lubberdink wordt wethouder en eist de belangrijke posten; ruimtelijke ordening en verkeer. “We zagen als Houtens Belang ontwikkelingen die ons niet aanstonden. Er was bijvoorbeeld een trend om minder parkeerplaatsen aan te leggen om het gebruik van de auto te ontmoedigen. Wij geloofden daar niet in en hebben de parkeernorm opgehoogd.

Ook de trend naar smallere huizen stond ons niet aan. De kwaliteit van Houten-Noord moest worden vertaald naar Houten-Zuid.”

Voor gek verklaard

Lubberdink heeft geen seconde spijt van de overstap van de automatisering naar het wethouderschap. “Ik had een goede baan, in geld ging ik er op achteruit en mijn omgeving verklaarde me voor gek. Maar ik vond het mooi om daadwerkelijk iets te kunnen realiseren voor ondernemers en inwoners.”

Als wethouder valt hem wel iets op. “Bij alles wat werd ontwikkeld en waar goed over was nagedacht, was er toch altijd weer iemand die tegen was. Ik heb ook meegemaakt dat iemand net de sleutel had gekregen van zijn woning en bezwaar ging maken tegen de omgeving. Of mensen stonden aan mijn bureau omdat er een school was waar ze last van hadden. Mensen leken alleen te kijken naar hun huis, niet naar de omgeving.”

“Het was een prachtige mooie tijd. Ik heb veel geleerd. Als inwoner weet je wel dat er instanties zijn, maar als wethouder spreek je bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap en hoor je wat er daar allemaal omgaat.”

Met Houten Zuid is hij bezig met grote en kleine projecten. Naast de woningbouw spelen de aanleg van de Rondweg, de nieuwe voorzieningen en de verdubbeling van de spoorlijn. “Natuurlijk waren er hoofdpijndossiers. Het station in Castellum kon er niet komen en de oplossing was de tijdelijke tram. Dit was niet ideaal. Ook hadden we te maken met een onwelwillende projectontwikkelaar in Castellum, waardoor er geen winkels konden komen. Dat vond ik heel vervelend voor al die nieuwe inwoners.“

Gemeenteraad

Lubberink moet wennen aan de politiek. “Het gaat trager dan ik in de ICT-wereld was gewend en er kijken meer mensen mee. Maar ik vond het heel leuk. Je moet wel idealistisch zijn want je krijgt veel bagger over je heen. Maar als je een mooie wijk een school of een zwembad opent dan geeft dat een voldaan gevoel.”

Politiek zijn het roerige tijden. In acht jaar tijd werkt hij met drie burgemeesters en daarbij wordt hij zelf ook tijdelijk locoburgemeester. Ook valt begin 2001 het college. “Dat zag je aankomen, er moest een wethouder sneuvelen. Ik nam de gewraakte portefeuille over en vormde een nieuw college.”

Lubberdink noemt Houten zeer geslaagd. “Vooral het fietsconcept en de ruimte voor het groen is uniek. Ik heb zo’n 100 delegaties uit binnen- en buitenland rondgeleid maar geen gemeente heeft het idee van Houten integraal overgenomen. Ons voordeel was dat Houten kon worden gebouwd in een leeg weiland.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Houtens Nieuws van januari 2018