Het is een mooie zomeravond in 2009, als ik over De Trip naar het kanaal rijd. Ik wil deze route door de polder Vuijlcop eens rijden, omdat dit ooit de belangrijkste hoofdroute was van Schalkwijk naar Houten.

Dus dit was vroeger Houten, besef ik. De tijd waarbij slechts één verharde weg van de toenmalige tolpost ter hoogte van de huidige rotonde naar de Houtensewetering liep. Het zal wel druk geweest zijn in 1867 beeld ik me in. Ik zie fictief mensen met handkarren lopen en met paard en wagens over de weg rijden. Ze waren langere tijd onderweg en elke tegenligger werd waarschijnlijk begroet of een praatje mee gemaakt.

De zon staat laag aan de hemel en ik scherm met mijn hand het zonlicht af. Een vriendelijke bewoner staat in zijn voortuin en zwaait terug. Grappig denk ik. Hij denkt natuurlijk dat ik naar hem zwaai. Tegelijkertijd vraag ik me af of de bewoners van De Trip, buiten de bebouwde kom en op historische Houtense grond, zich ook een echte Schalkwijker voelen.

Bij het kanaal aangekomen stop ik en tuur ik naar de overkant. Daar gaat de Trip verder, richting voormalige Schalkwijkseweg. In gedachten zie ik de handkarren en wandelaars uit 1868 over het kanaal naar de overkant lopen.

Maar dan ineens ontwaak ik in de huidige tijd. Mijn oog valt op een woud van borden. Borden in de berm van de weg langs het kanaal, die van alles verbieden en overal voor waarschuwen. Kennelijk is het er levensgevaarlijk!!! Ik ben verbaasd. Is er in die twintig jaar tijd nog niets gedaan aan de Kanaaldijk Zuid? Is die weg nog steeds slechter dan die oude weg uit 1867? Zijn de heren en vrouwen gemeente-ambtenaren in al die jaren slechts in staat gebleken om een stel borden te plaatsen?

Ja ik weet het. De gemeente Houten is compleet voor het blok gezet. Want was het niet zo dat ergens rond 1989 Rijkswaterstaat deze weg in zeer slechte staat overdroeg aan de gemeente. Zo van: “Ha beste gemeente Houten en Nieuwegein. We hebben nog een leuke weg voor u, wilt u die hebben? De weg is nauwelijks onderhouden en in slechte staat verkerend. Sorry geen budget gekregen hahaha!!  O ja. Hier en daar zakt de weg ook een beetje het kanaal in. Veel plezier ermee.

Het overrompelde Houtense bestuur heeft in de jaren erna wel regelmatig vergaderd en onderhandeld over deze weg. Houten wil het herstel natuurlijk niet alleen betalen. Want laten we eerlijk zijn, renovatie zou honderden euro’s per inwoner kosten. Bovendien heeft vooral Rijkswaterstaat nut bij deze weg. Ze kunnen de kades onderhouden en bij calamiteiten gemakkelijk ter plaatse komen. Maar om dan zomaar de handel over de schutting te gooien is op zijn zachts gezegd merkwaardig gedrag.

Jammer, heel jammer voor de inwoners van Schalkwijk is dat ook nog in Houten het herstel van deze weg van de politieke agenda is verdwenen. De weg renoveren en alleen hoge tol vragen voor voertuigen van Rijkswaterstaat zou toch ook een optie zijn? In 1867 wemelde het in Houten immers ook van de tolposten, dus ervaring is er voldoende.

Gepubliceerd in Schalkwijks Journaal, winter 2010