“Wanneer je wilt meetellen moet je een politieke partij oprichten. Een actiegroep alleen wordt niet gehoord”.  Deze woorden of iets van deze strekking werden ruim 15 jaar geleden uitgesproken door de toenmalige burgemeester, tegen een woordvoerder van de actiegroep Houtens Belang. De mensen achter Houtens Belang deden dit onmiddellijk en knalden enkele maanden later met een overweldigende meerderheid de gemeenteraad binnen. Jarenlang bepaalden ze een groot deel van de Houtense politieke agenda.

Aan deze woorden moest ik direct denken, toen ik het betoog las van de voorzitter in het vorige Schalkwijks Journaal. Aanleiding voor zijn uitgebreid schrijven was het rechts inhalen van de Belangengroep Schalkwijk door een andere belangengroep. Na jarenlange ogenschijnlijke monopolie op ‘de spreekbuis van Schalkwijk’, was er ineens concurrentie en had de gemeente te maken met meerdere gesprekspartners.

Ik kan de voorzitter alleen maar complimenteren met deze zelfreflectie. Immers analyse is de basis voor een nieuwe visie voor de komende jaren. Broodnodig mijns inziens, want de laatste tijd vertoonde de Schalkwijkse denkgroep ook andere activiteiten zoals het runnen van een busmaatschappij, het organiseren van een luilakburgerwacht (soort politie) en waren ze uitgever van het belangrijkste dorpsblaadje; het Schalkwijks Journaal. Brede activiteiten dus.

Toch zijn er al heel veel langer andere spreekbuizen actief, dan deze recent gesignaleerde vluchtstrookrijder. Want kennen wij naast de zelfbenoemde particuliere volksvertegenwoordiging van Belangengroep Schalkwijk, ook niet de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging? Een vertegenwoordiger die zo sterk wordt gesteund door de dorpsbewoners, dat deze uitgroeide tot de tweede man binnen de Houtense CDA-fractie? Een eerlijker gekozen spreekbuis kun je toch niet hebben?

Dat de onderwerpen die dit raadslid aandraagt niet altijd een meerderheid aan steun krijgt, is nu eenmaal politiek. De Schalkwijkse dorpsbelangen gaan niet über alles, maar het Schalkwijkse geluid is wel degelijk aanwezig in het Houtens gemeentehuis.

De kracht van de Belangengroep Schalkwijk en alle andere links en rechtsinhalende spreekbuizen, zit hem mijn inziens in gezamenlijke steun aan de democratisch gekozen politieke vertegenwoordiging. Dat kan alleen door in overleg te zijn met elkaar en daar je activiteiten op af te stemmen.

En mocht men volgens goed Nederlands gebruik een andere mening hebben dan de andere spreekbuizen, dan bestaat altijd nog de mogelijkheid om zelf een politiek groepering op te richten. Net zoals Houtens Belang heeft gedaan.

Misschien is dit nog wel de beste visie voor de Belangengroep Schalkwijk. Je kan je helemaal concentreren op de dorpsbelangen en bovendien krijg je aanwezigheidsgeld voor een avondje Houtens gemeentehuis. Na afloop is er gratis bier, want de democratische politieke vertegenwoordiging heeft het echt wel goed geregeld voor zichzelf.

Gepubliceerd in Schalkwijks Journaal, herfst 2009