Het is zover. De Belangengroep Schalkwijk schijnt zichzelf op te heffen. Verrassend, maar onvermijdelijk. Met de komst van de Dorpsraad, is het woord van de belangengroep niet meer in het belang van Schalkwijk. Ik kan deze groep borrelende heren op leeftijd alleen maar complimenteren met hun zelfreflectie en wijsheid.

Daarmee wordt er in uw dorp een stuk geschiedenis afgesloten. Wat dat betreft kunt u trots zijn op deze mannen, die jarenlang een voorloper waren van de Dorpsraad. Ik zie ze nog op een koude winteravond in de gemeentelijke raadszaal staan. Strijdbaar en vastberaden voerden ze het woord tegen een bureaucratische wethouder, die ze een loer wilde draaien. Mannen die zich avond na avond inzetten voor het algeheel dorpsbelang.

Natuurlijk was het onmogelijk voor de Belangengroep om één stem te geven aan de verschillende stromingen die Schalkwijk schijnt te kennen. Dit is de bestaande politieke vertegenwoordiging ook niet gelukt  en ik verzeker u dat het de Dorpsraad ook niet gaat lukken. Een groep mensen, zelfbenoemd of gekozen, kan uw dorp nooit volledig vertegenwoordigen. Immers de echte Schalkwijker bestaat niet en er is dus ook niet één helder geluid.

Het is te hopen dat de Houtense politiek nu niet eens lui wordt door uitsluitend nog maar de uitgepolderde mening van de Dorpsraad te raadplegen. Door verkiezingen en een campagne van de Dorpsraad lijkt het allemaal echt, maar het is wel schijndemocratie. De dorpsraad is slechts een soort geformaliseerde Belangengroep en heeft beslist niet de staatsrechtelijke status van bijvoorbeeld een stadsdeelraad, zoals we in Amsterdam en Rotterdam kennen.

Het uiteindelijk doel, gehoord te worden in het grote Houten, zou wel eens compleet verkeerd kunnen aflopen met de Dorpsraad Schalkwijk. Stel u bent een Houtens gemeenteraadslid. En er komt iemand van uw kant van het kanaal naar het Houtens gemeentehuis om in te spreken over een actueel onderwerp. Wat doet u dan als Houtens raadslid? U bent natuurlijk geïnteresseerd in de mening van de Dorpsraad Schalkwijk en hangt daar veel gewicht aan.

Als raadslid bestaat de mogelijkheid dat u direct klaar bent met de inspreker. Terwijl dit helemaal niet eerlijk is, want de inspreker heeft net zoveel recht om zijn mening te geven, als de Dorpsraad Schalkwijk. Het is dus te hopen dat de Houtense politiek blijft luisteren naar de individuele Schalkwijkse burger, om zo te komen tot een overwogen besluit.

Ik kan u dan ook alleen maar adviseren om als het moet, gewoon uw democratisch recht te gaan halen in Houten. Daarbij een beetje advies vragen aan de mannen van de Belangengroep Schalkwijk kan geen kwaad. Zij kennen de klappen van de zweep en u vindt ze waarschijnlijk elders in het dorp, bezig met andere sociale activiteiten.

Per ongeluk niet geplaatst in het Schalkwijks Journaal, lente 2010 (en dat van de pastor ook niet)