Oude kerk van Oosterbeek

De Oude Kerk van Oosterbeek staat graag bekend als een van de oudste kerkjes uit Nederland. Een blik ter plekke laat zien dat het middenschip uit de tiende eeuw is. De rest is van later. Het is dus zeker bijzonder om een muur te zien van ruim 1000  jaar terug. Ook al is die muur tijdens oorlogshandelingen in 1944 behoorlijk vernield en flink gerestaureerd.

Toch blijf ik van mening dat de Pieterskerk in Utrecht (gebouwd tussen 1039 en 1048) het oudste gebouw van Nederland is, dat nog redelijk ongewijzigd is gebleven. Overigens hadden wij in Houten vermoedelijk al in de 8e eeuw een kerkgebouw.

Speciale aandacht verder nog voor de boom uit het jaar 1700 die op dit kerkplein staat.